Påsken for dummies

Siden det tydeligvis ikke er almenkunnskap lenger å vite hvorfor vi feirer de forskjellige påskedagene tenkte jeg å komme med litt folkeopplysning.

Først må vi ta for oss selve begrepet påske. Jada, de aller fleste har sikkert fått med seg at vi feirer påske fordi Jesus døde. Tenk litt over den setningen. Vi feirer påske fordi Jesus døde… Feire døden? Nei, vi feirer selvsagt påske fordi Jesus døde for oss, og sto opp igjen. Jesus vant over døden og sonet med sin død slik at også vi kan få evig liv – riktignok ikke her på jorden da.

Så langt tror jeg de fleste henger med.  Men hva når jeg sier at også Jesus feiret påske? At dette var en høytid også lenge før Jesus tid. Hvorfor feiret Jesus påske?

Jødene feirer påske til minne om utvandringen fra Egypt. Dere husker sikkert Moses  han med steintavlene som tok med seg jødene fra Egypt hvor de var slaver og hjem til det lovede land Israel. Eller Kanaan som man kalte det da. 40 år tok den turen, om jeg ikke husker helt feil.

Påske er utledet av det jødiske ordet på feiringen. Pesach som betyr “gå forbi”. Dette “gå forbi” har sin bakgrunn i utvandringen fra Egypt. Jeg tror ikke vi skal ta hele den utvandrerhistorien nå. Det får heller bli en annen gang.

Påsken kommer slik at 1. Påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Og er altså ikke en fast dato, men kan variere fra 22. Mars til 25. April.
Det er altså alltid fullmåne i påsken.

Søndagen før selve påskehøytiden, altså den første søndagen i skolenes påskeferie kalles Palmesøndag.
Navnet Palmesøndag kommer av evangelienes beretning om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen. Bibeltekstene forteller hvordan Jesus rir inn i Jerusalem på et esel mens befolkningen jubler, roper Hosianna, som betyr “frels oss” og vifter med palmegrener.

I Norge har vi jo ikke palmer, men tidligere pyntet folk gjerne stua med friske einer, som de la på gulvet slik folk la palmeblader foran Jesus. Andre tok inn seljekvister i god tid før påske, slik at de ble grønne og fine til palmesøndag. Disse skulle etterligne palmene, men var også et symbol på fruktbarhet.

Også i dag er det mange av oss som tar inn kvister fra selje eller bjørk slik at vi har kvister med nyutsprungent grønt løv til påske.

Den neste helligdagen er Skjærtorsdag. Skjær betyr ren, og er tegn på en form for renselse.
Jesus vasket føttene til disiplene dine denne kvelden før de spiste påskemæltidet sammen.  Påskemåltidet var til minne om utvandringen fra Egypt, og hadde i Jødisk tro en sterk plass. Dette måltidet har et helt bestemt ritual. All maten som er med, skal minne om bestemte hendelser. Jødene var det folk som Gud på mektig vis hadde fridd ut av trelldommen i Egypt. I tillegg til  andre ingredienser var det usyrede brødet, vinen og påskelammet det viktigste. Påskelammet var et sonoffer, blodet av det skulle strykes på dørstolpene, slik det ble gjort i Egypt for å sørge for at dødsengelen gikk forbi. Påskemåltidet var altså et offermåltid.

I kristendommen sluttet man med dyreofring. Gud ofret Jesus, sin egen sønn og lot han dø for å frelse menneskene en gang for alle, i stedet for dyreoffer som må gjentas gang på gang for å ha sin virkning.

Jesus innstiftet nattverden under påskemåltidet.  Dette er mitt legeme, dette er mitt blod.

Det var og her han fortalte at en av disiplene kom til å forråde han. Dere husker Judas, som lot seg lokke av sølvpenger til å forråde Jesus.

Gudstjenester på Skjærtorsdag er gjerne en kveldsgudstjeneste, og avsluttes gjerne med at lys og blomster fjernes fra alteret så alteret står nakent og tomt tilbake.

Fra gammelt av var også dåpshandlinger knyttet til skjærtorsdag, noe som i Norge førte til den litt merkelige skikken med å døpe nyfødte husdyr denne dagen. Dette var vanlig helt til langt inn på 1800-tallet.

Skjærtorsdag bar også med seg mye overtro, og denne kvelden trodde man at alle heksene var ute. Derfor gjaldt det å beskytte seg ved å sette stål eller kors over dører, senger, stallen og fjøset.

Langfredag heter på latin: Dies Passiones Domini, som betyr  Herrens Lidenskapsdag.

Det var på Langfredag at Jesus ble naglet fast til korset.  Tenk deg hvor vondt det må ha gjort!  Jeg har sett noen pasienter som har kommet med spiker inn i hånd eller for etter litt ivrig bruk av spikerpistol.  Det ser ikke godt ut.

Men å få en spiker i hånden ved hjelp av spikerpistol går raskt og greit. . Å få banket datidens nagler gjennom håndflater aller håndledd må ha vært utrolig smertefullt,

Grunnen til at jeg skriver håndledd er at i følge Wikipedia vil håndflatene revne dersom man prøver å henge en hel person opp etter nagler gjennom dem. I så fall må man også ha brukt rep til å feste armene med. Antagelig ble naglene i de fleste tilfeller slått gjennom håndleddene.  Rent anatomisk gir dette mening.

Jeg har vært i Egypt, i ørkenen.  Det er utrolig varmt! Jeg ble fysisk uvel da vi besøkte “Den halvferdige obelisken i Aswan.  Å henge på et kors i en slik varme må være uutholdelig.

Døden inntreffer som følge av oksygenmangel eller på grunn av en kombinasjon av blodtap, tørste og sjokk.. Oksygenmangel oppstår når personen blir hengt på korset uten støtte for bena elle; når armene blir strukket til siden og oppover blir brystkassen trukket inn slik at lungene ikke klarer å utvide seg. Åndedrettet blir derfor grunt, og personen klarer ikke å kvitte seg med karbondioksid. Til slutt inntreffer bevisstløshet, og ettersom åndedrettet på det tidspunkt er avhengig av kraftig anstrengelse, vil det raskt stoppe.

Denne formen for henrettelse ble sett på som en svært fornedrende og avskrekkende straff.  Korsfestelse ble mye brukt fra 100-tallet f.Kr. til 300-tallet e.Kr, særlig blant persere, egyptere, kartagere og romere.
Det ser ut til at romerne sjelden benyttet straffen på personer som selv var romere.  Man ønsket ikke å fornedre sitt eget folkeslag.

Gudstjenestene på Langfredag er gjerne preget av lengre lesninger fra Bibelens fortellinger om Jesu lidelse og død. Lysene på alteret er ikke tent.

En ny skikk som er korsvandringer, som foregår i flere av de større byene.

Langfredag var en kollektiv sørgedag. Alt en foretok seg, skulle minne om Jesu lidelse. Dagen ble markert med stillhet, andakt, faste og forbud mot både arbeid og moro.

Helligdagsfred på Langfredag var det fremdeles da jeg var ung Utestedene var stengte.

Enkelte steder i Norge ble lidelsen markert på motsatt vis: Det gjaldt å arbeide for harde livet, med de tyngste og verste oppgavene man visste. Noen tok til og med småstein i skoene for å gjøre arbeidsdagen enda mer smertefull.

Langfredagspisking var en annen fæl skikk her til lands. Man brukte riset både på hverandre og husdyrene. Alle skulle inkluderes i lidelsesfellesskapet.

 Påskeaften er fortsettelsen av det mørket som innledes med korsfestelsen. Jesus ble begravet fredag kveld, og lå i graven hele den påfølgende dagen. Bibelen sier lite om denne dagen.

Men påskeaften kveld er det mange steder  blitt vanlig med midnattsmesse natt til første påskedag.
Jeg har vært på det to ganger i Norderhov kirke og en gang i Oslo Domkirke  Gudstjeneste med en hel egen stemning, en opplevelse jeg synes mange bør få med seg.  Mørklagt kirke, levende lys og fellesskap i sang.

I Sør-Norge var det vanlig å tenne bål på kvelden påskeaften for å prise solen og forberede Jesu oppstandelse. Noen steder i landet var det også vanlig å skyte påskehelgen inn. Man skjøt noen ladninger fra tunet for å markere at påskehelgen var i gang, men også for å skremme bort vetter.

Første påskedag er den store festdagen. Jesus sto opp fra de døde. Graven var tom. Oppstandelsen er grunnfortellingen som den kristne kirke samles om gjennom hele kirkeåret: Det er jo det som er selve budskapet i Kristendommen. Kristus døde for oss, og sto opp igjen til evig liv slik vi skal få evig liv.
Uten oppstandelsen ville det ikke vært noen kristendom.

Først påskedag var den store høytidsdagen da alle dro til kirken, ofte grytidlig.

Det var også vanlig å gå opp på et høydedrag for å se sola danse tidlig påskemorgen. Man sa at sola danset av glede over Jesu oppstandelse, men skikken med å hilse sola stammer sannsynligvis fra førkristen tid.

Og det har jeg planer om i morgen.
Finne meg et utsiktspunkt og se sola komme dansende over åsen i øst. Vi får bare se om jeg våkner tidlig nok.

Egget har vært et viktig symbol denne dagen. Det er et veldig gammelt symbol på liv og fruktbarhet, og er senere blitt tatt inn som symbol også på oppstandelsen.
Egget ble gjerne servert til frokost påskemorgen, og mange av oss har vel dekorert  egg til familien påskemorgen da vi var barn.  Det var i det minste tradisjon i mitt barndomshjem.
Andre steder hadde man konkurranser i eggtrilling.

Eggtrilling har lange tradisjoner i Storbritannia. der en typisk triller egg ned en bakke. Det bragte lykke om eggeskallet ikke knuste under trillingen, og enda bedre om det knuste en annen sitt egg.

I Lancashire blir det holdt årlige eggerullinger ved Holcombe Hill nær Ramsbottom og i Avenham Park i Preston, der det har utviklet seg til en liten festival.

Man har og tradisjoner for eggtrilling er vollgrava til borgen i Penrith i Cumbria, Bunkers Hill i Derby, Beacon Hill i Bershire og Arthur’s Seat i Edinburgh.

I USA er eggrulling særlig kjent fra tilstellinger ved Det hvite hus i Washington D.C.  Eggrulling og eggleiker har funnet sted i Washington siden 1800-talet, men blei bannlyste fra Capitol utenfor Kongressen i 1876, etter at stor menneskemengder  ødela gressplenen.
Den første offisielle tilstellingen ved Det hvite hus ble holdt  i 1878.  Ofte kler en representant for presidenten seg ut som påskeharen
I dag er eggrullinga så populær at en deler ut billetter til arrangementet  gjennom et lotteri. Barna som deltar får med seg tre-egg signerte av presidenten og førstedama som suvenirer.

I blogginnlegget Kunnskapsløshet… skrev jeg at vi feirer andre påskedag fordi det var da Jesus viste seg for disiplene.  Om dette medfører riktighet er jeg litt usikker på-  Jeg mente at jeg hadde hørt det, og da jeg googlet det fant jeg et sted som bekreftet min tese.
Men nå som jeg har googlet litt mer er jeg  usikker, da jeg kun finner den opplysningen ett sted.

En dosent i teologi, Egil Sjaastad, hevder at det ikke  knytter seg noen egne hendelser til 2. påskedag. Han mener at årsaken til at det er en helligdag er rett og slett at markeringen av Jesu oppstandelse er så viktig at den strekker seg ut over 1. påskedag.

Folkeminneforsker Ørnulf Hodne kan fortelle at 2. påskedag har få tradisjoner.
Det var på mange måter dagen derpå, da de kirkelige festdagene var over. Det betydde at de verdslige feiringene kunne begynne: Det ble rapportert om mye fyll og slåssing denne dagen.

I likhet med Skjærtorsdag er ikke andre påskedag helligdag i alle Europeiske land.  Vi er litt særegne der vi Nordmenn.
Og selv om få tenker så mye på det kristne budskapet i påsken, bli det alltid ramaskrik når noen foreslår å droppe å ha andre påskedag som helligdag.  I grunn litt rart at det skal være så viktig å beholde en helligdag ingen helt vet hvorfor vi feirer.

Vel, jeg skal ikke gjøre meg til talsperson for å fjerne en helligdag.
Jeg tror heller jeg vil gjøre meg til talsperson for å gjeninnføre tredje påskedag som helligdag.  Det var den nemlig frem til 1770.
Hvorfor den ble fjerna? Vel, det var blitt innført en god del helligdager i Kong Kristian den femtes norske lov, og i Festdagsreduksjonen også kalt Helligdagsreformen i 1770 ble antall helligdager sånn ca halvert.
I et seinere blogginnlegg skal jeg ta for meg denne Festdagsreduksjonen og se om det er noen av disse dagene vi bør gjeninnføre.

 

 

 

Kunnskapsløshet…

Til min store overraskelse våknet jeg opp og fant ut at jeg var på åttende plass på bloggtoppen i dag.  Kos. Men i stedet for å dvele ved egen fortreffelighet får vi vel ta en runde å se hva toppbloggerne har skrevet om.

Eller skrevet om og skrevet om. Ida Wulff og Julia Nyland har ikke kommet med noe nytt. Fremdeles ammeboble på den ene og livets glade sorgløse solfylte dager i Spania for den andre.

Eller kanskje Julia har funnet ut at solfylte Spania midt under en pandemi ikke er så fantastisk.  De har portforbud og en del svært inngripende regler norske myndigheter kvier seg for å iverksette. Blant annet munnbindpåbud over alt, også ute og selv om du klarer å holde avstand.

Det er også et tankekors at da en eller annen laget årets aprilsnarr 1. april og sa at alle over 80 som ønsket det kunne få vaksine hvis de møtte opp et bestemt sted 1.april, ja så dukket det opp over 4.000 stykker.
I Norge takket som kjent mange nei til vaksinen fordi det ikke “passet” . De skulle på hytten!

I Spania har 75.541 personer dødd av covid-19 og 3,29 millioner har vært smittet.
Det er ikke sikkert de lar seg imponere av ei norsk lyshåret jente som blåser i smittevernregler og anbefalinger fordr hun ikke ønsker å følge strømmen, og verner om sin frihet til å leve livet slik hun vil.
Hadde vært hyggelig med en ærlig oppdatering Julia.

Kokkejævel er opptatt med å lage frokost til kona og middag til svigermor.  Også har han fått påskeegg.
Foruten matlaging og hyggelig samvær med Svigermor har han tenkt å bruke dagen til en trilletur bort på apoteket. Han har gått tom for smertestillende.

Som vi alle vet har han jo konstante smerter, men fordi verden ville forgå uten han, biter han tennene sammen og går på til tross for de ulidelige smertene og klager (nesten ) ikke ..

Tips til kona, Neste års påskeegg fyller du opp med smertestillende i stedet for snop. eller i det minste en liten pakke eller tre sammen med sjokoladen.

Mamma på hjul og storfamilien har dratt på påskeferie til et sted ute i havgapet.  Hun storkoser seg sammen med familien, og vindvær er ingen hindring. Medvind gir bare mer fart på rullestolen!  Dessverre tok hun ikke med i beregningen at medvind fort blir til motvind når man snur…

Men det høres ut som om hun har noen fine dager.  Det unner jeg Vivian av hele mitt hjerte. Noen fine dager å leve lenge på når hverdagen snart er tilbake.

Da er det bare Mette Ask igjen.
Hun har og vært ute.  Laget mat på bål og primus og kost seg med familien.  Laget minner. Skapt familiebånd.  Det høres koselig ut.

Men jeg blir litt overrasket over kunnskapsløsheten. Må voksne mennesker vokst opp i Norge google for å vite hvorfor vi feirer påske? Eller kanskje ikke for finne ut hvorfor vi feirer påske, men hva de forskjellige dagene feires, eller markeres til minne om? Er det “bare” jeg som kan slikt?
Palmebladene man hilste Jesus velkommen med på Palmesøndag.  Påskemåltidet på Skjærtorsdag. Korsfestelsen på Langfredag. Oppstandelsen på Første Påskedag og at han sto opp som menneske, legemliggjøringen ikke bare ånden, på andre påskedag.?
Jeg kommer ikke fra en spesielt religiøs familie, og ser på dette mer som en del av barnelærdommen fra skoledagene.  Basiskunnskap for å kjenne den kultur og det samfunnet man er en del av.

Hva tar jeg med meg fra toppbloggerne i dag?
Jeg tror jeg må skrive et innlegg med litt folkeopplysning.  Finne ut hvordan det faktisk er i Spania midt under en pandemi.
Og kanskje skive et innlegg om påskedagene og deres innhold. “Påske for dummies”
Men først må jeg ta å gjøre noe fornuftig. Rydde og vaske litt. Jeg vet jo ikke når Gamle Gubben Grå har tenkt seg hjem fra fjellet.  Vi blogges!

 

 

 

Drømmehuset for meg selv…..

Oppvaskmaskinen durer fornøyd.  Det samme gjør vaskemaskinen nede i kjelleren.  Jeg har vasket og styrt litt ute på trammen. Snart kommer solvarme dager man kan nyte der ute. I dag er det litt kald sno til at det frister å ta lesestunden ute.
Charlie Chihuahua og jeg har vært på to turer. Nå ligger han fornøyd og koser seg på saueskinnet sitt som ligger badet i sol gjennom verandadøra.
Og nå har jeg tenkt å følge Charlie sitt eksempel flate ut på sofaen under et pelspledd, halvveis lytte til radioen i bakgrunnen og kanskje sove litt.

Boka jeg har holdt på med med ujevne mellomrom siden jul har jeg som mål å få lest ferdig i påsken. Fikk unna en del kapitler på hytta, I tillegg til at jeg ble ferdig med boka om norsk kvinnehistorie. For meg har alltid påske vært tid for å kose seg med en god bok eller flere.

 

Skjerp dere folkens…..

Litt sen morgen på meg i dag.  I det minste sent blogginnlegg. Datteren og jeg dro ned fra fjellet i går kveld.  Det var avtalt på forhånd, så ikke noe dramatisk over det.
Nå tror jeg vi fort kunne ha blitt til i dag, guttene kom oppover i går, hvis jeg ikke plutselig hadde fått litt problemer med magen.  Jeg skal spare dere for detaljer bare fortelle at jeg løp mot utedoen med rosa croccs på beina (barbent på en fot de siste meterne) og løp inn igjen på hytta kun iført en litt sid genser.
Så nå er Gamle Gubben Grå og guttene på hytta, og jeg og Charlie Chihuahua har Drømmehuset helt for oss selv. Charlie trives bare på hytta når jeg er der, ifølge guttene.

Men over til toppbloggerne.

Ida Wulff er fremdeles i ammebobla.

Mamma På Hjul har dratt på ferie til et sted ut mot havgapet.  Ser ut som et fantastisk sted .  Jeg håper hun og familien får noen flotte dager og skaper gode minner.
Samtidig humrer jeg gjenkjennende av skildringen av stresset før man kommer av gårde. At ut på tur alltid en som er sur ser ut som en regel….Tror jeg ikke er alene om å nikke gjenkjennende til dette.

Julia Nyland har også reist på ferie… eller va hun nå har rist på.  Hun har vært veldig nøye på å understreke at hun ikke har reist på påskeferie, fordi hun ikke har tenkt å komme hjem når påsken er over. Men hun er ikke på arbeidsreise, tror ikke bloggere kan kalle det nødvendig arbeidsreise og reise til Marbella midt i en pandemi, og jeg tror ikke hun har flyttet til Marbella, så da er hun vel på ferie?

Julia har fremdeles ikke skjønt hvorfor folk lar seg provosere av at hun reiser til Spania midt i en pandemi. Midt mot alle tenkelige anbefalinger regjeringen kan gi uten å komme med forbud mot å forlate landet.
Kjære søte snille Julia, at du reiser til Spania – og kommer tilbake – gjør at vi andre må leve med permitterte arbeidstakere, konkurser, nedstengt samfunn. overfylte sykehus og fare for liv og helse
Men jeg skjønner, for deg er det viktigere å leve ut dine friheter enn å ta hensyn til resten av samfunnet.
Er det så rart vi andre blir provosert?
Og til bildedrysset til Julia? Hvor er munnbindet? Hun sa at hun selvsagt skulle følge alle smitteverntiltak i Marbella. Spania har innført unntakstilstand, med portforbud fra kl. 23 til kl. 06. Det er strenge regler for smittevern, bl.a. påbud om munnbind uansett avstand til andre personer.

Mette Ask var i likhet med en god del andre bloggere gravid i går. (1. april.)
Hun forteller oss at mannen nok har et ønske om en sønn  men at hun i grunn ikke kan tenke seg et nytt svangerskap.  Plutselig forsto jeg en kommentar jeg fikk i går som jeg bare syntes var dum og merkelig i går.  Jeg var jo ikke klar over at alle toppbloggerne med respekt for seg selv plutselig var gravide på 1. april.

Og det bringer oss videre til Kokkejævel.
For han var selvsagt også en av de “gravide toppbloggerne”.
Og vet dere hva folkens, i dag ble jeg virkelig forbanna da jeg leste Kokkejævels blogginnlegg!
Forbanna på Kokkejævels vegne, og når jeg sjekker kommentarfelt, også på Mette Ask sine vegne.
For folkens nå må vi ta og bremse det krenka hysteriet!
Man kan da ikke bli krenka av at noen spøker om egen eller partners graviditet selv om man har mistet barn, eller sliter med å bli gravid??
Blir man da og krenket hvis et menneske blir gravid, eller blir forelder?  Det må jo føles like krenkende? Noen får det jeg ikke fikk?

Jeg har selv mistet to barn. Krybbedød og dødfødsel.
Jeg har hatt perioder da jeg ikke kunne se en barnevogn uten at jeg fikk klump i magen og kjente at tårene svei i øyekroken.  Jeg var livredd for å møte naboen med barnevogn når jeg gikk til vår felles garasje.
Men jeg har da aldri følt meg krenket over at nabo, søsken eller andre fikk barn som vokste opp mens mine døde.
Det har vært vondt, sårt og noen ganger tøft.
Men jeg føler meg ikke krenka!

Og folkens det å være gravid 1. april er ikke akkurat en revolusjonerende ny aprilspøk.
Jeg ble selv lurt av ei venninne med den aprilspøken for mange, mange år siden.  Såpass må vi tåle.

Så til det neste spørsmålet Kokkejævel tar opp
Er han en simpel svindler som lurer folk til nettbutikken med tørka reinhjerter?
Jeg tok opp den problemstillingen i blogginnlegget mitt i går.  Eller jeg påsto ikke at  han var en svindler.  Jeg bare problematiserte over at han skrev at han ikke  ville kunngjøre hvem som vant.
Ikke fordi jeg nødvendigvis ikke trodde at han ville dele ut reinhjerter, men fordi det er i strid med markedsføringsloven.

Jeg har ikke kritisert han for å lage en slik konkurranse, eller hva man kaller det siden man bare trekker ut en vilkårlig kunde, for å lokke folk til nettbutikken.  Han er kremmer, og det er sist jeg sjekket et hederlig valg av måt å tjene til livets opphold. Selvsagt ønsker han seg kunder, ellers ville han vært dum, og er det noe Kokkejævel ikke er så er det dum. Min kritikk gikk på ikke offentliggjøring av vinnerne.

Den kritikken har slik jeg forstår det Kokkejævel tatt til seg.
Han har og offentliggjort vinnerne, eller i det minste trekningen, og noen heldige kan glede seg til å få et reinhjerte i posten sammen med andre godsaker fra Kokkejævel.
Noen har kontaktet Forbrukertilsynet. Det synes jeg og er helt OK.
Jeg tror og at når Forbrukertilsynet er ferdig med påskeferien og kanskje tar en kikk på bloggen til Kokkejævel så får han forhåpentligvis hjelp og rådgivning slik at han slipper å bryte loven flere ganger.

Nå skinner sola!  Charlie Chihuahua maser om sin andre luftetur. Klokka er 11. På tiden å starte dagen for alvor

 

 

Et par påskemysterier….

På bildet ser dere “utedo i soloppgang”. Og selv om det ikke er så lystbetont å forlate den gode, varme senga sånn før sola har stått opp, så er det jo nydelig å komme ut å se sola farge østhimmelen rød. Dette ser ut til å bli en fin dag!

På vei hjem fra morgentoalettet kunne jeg nyte fullmånen som fremdeles lyste over åsen i vest. Det er ikke alle som får slike naturopplevelser når man bare må en tur på do. Utedo har også sine positive sider!

Men dette innlegget skulle ikke handle om mine toalettsaker. Det skal som vanlig handle om hva toppbloggerne formidler videre til leserskaren sin.

Ida Wulff er fremdeles i ammetåka.

Andrea Sveinsdottir og Mamma på hjul har tatt påskehandelen. Andrea Sveinsdottir viser oss hele varelevering fra Kolonial.no nesten vare for vare.  Mamma på hjul skildrer selve handleturen, men viser ikke bilde av en eneste matvare.

Jeg finner Mamma på hjul sin versjon mest underholdende. Hvilken nytteverdi har jeg av å vite at Andrea har kjøpt gresk yoghurt og kanel?

Nei, det spørsmålet om yoghurt og kanel var ikke en av påskemysteriene jeg hinter om i overskriften.  De kommer jeg til nå..

Det første påskemysteriet gjelder Kokkejævel. Han har en løsning på problemet for de som i motsetning til Vivian (Mamma på hjul) og Andrea ikke har gjort påskehandelen. De kan jo bare bestille det de trenger fra nettbutikken hans! Vel får de ikke varene før godt over påske, men det er jo ikke hans problem.

Fordi Kokkejævel er slik en godhjertet mann legger han med tørket reinhjerte i noen av pakkene han sender av gårde. Hvem vinnerne av reinhjertene er kommer han ikke til å annonsere, det blir bare en hyggelig overraskelse i posten til noen heldige.

Det er her det første mysteriet jeg må finne ut av dukker opp. For er det greit å bruke “lotteri” som salgstriks uten å offentliggjøre vinnerne, og på den måten bevise at det har forekommet en

Forbrukertilsynet mener det er grunn til å være varsom med markedsføringstiltak hvor det benyttes premiering, av hensyn til lett påvirkelige forbrukere. Man kan muligens anta at noen av blodfansen til Kokkejævel kan være litt lettpåvirkelige? Og hvis de ikke var det, hvis en slik konkurranse ikke hadde en hvis påvirkning på salget, hva er da hensikten med et slik markedsføringstunt?

Markedsføringsloven §3 slår fast

Påstander i markedsføring om faktiske forhold,herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.

Jeg er ingen jurist, men slik jeg tolker regelverket bør vel slike påstander som at noen mottar gevinst, altså reinhjerte kunne dokumenteres?

Msrkedsføringsloven var forøvrig interessant lesing. Var et par andre forhold jeg og kom til å tenke på da jeg leste den, men jeg lar det ligge i dag….

Det neste påskemysteriet gjelder Martine Halvs.  Hun har som kjent bodd i Stockholm den siste ridende sammen med sin ishockey-spillende samboer.

Nå røyk laget til kjæresten ut av sluttspillet i helgen. Antakelig er kontrakten med laget over, for de tømmer leiligheten de har bodd i i Stockholm, laster alt de klarer å få stappa inn i bilen, og setter kursen hjem til Norge. Martine kan lykkelig fortelle at nå er de hjemme i leiligheten de kjøpte kor tid før de flyttet til Stockholm.

Påskemysteriet mitt blir da som følger; Kan virkelig Martine og kjæresten reise fra Stockholm og til leiligheten i Norge? Hvorfor må de i såfall ikke på karantenehotell i 10 dager slik alle andre som kommer fra utlandet må?

Sverige er et rødt land, så derfor skal alle som kommer fra Sverige i karantene. Men reisen fra Stockholm til Norge må kanskje ses på som nødvendig. Og siden de kan klare å overholde karantenebestemmelsene i leiligheten, er det innenfor lovverket de ikke drar på karantenehotell. slik jeg tolker det. Å være ishockey spiller er jo et yrke. Karanteneplikten består, men kan tas i egen bolig og ikke på et karantene hotell. Så lærte jeg noe i dag og.

Nå er det straks ut i solen her på påskefjellet.  Det ser ut til å bli en fantastisk dag! Om ikke lenge starter slekta tradisjonelle påskeskirenn, heldigitalt i år som i fjor. Følg med. Dette kan bli gøy!