Kanskje litt i meste laget i media?

I dag hadde jeg et leserinnlegg på trykk i lokalavisen. Jeg skrev det i harnisk i forrige uke etter at Ordførerkandidaten til Høyre hadde hatt et leserinnlegg hvor han skrev om økonomien i Ringerike.  Det var stort sett Ap og partiene til venstre for dem som var skyld i all elendigheten,  men hvis vi stemte Høyre så ville de vedta et budsjett med 60 millioner i overskudd allerede i 2016.

Snakk om valgløfte.
Snakk om blåruss:
Og snakk om virkelighetsforvrenging.

Du må være blåruss for å tro at fordi om man vedtar et budsjett med et overskudd så blir det overskudd på bunnlinja når regnskapet gjøres opp på slutten av året. Det er ikke sånn det virker.  Skal  budsjett og regnskap stemme sånn noenlunde over ens er første bud å levere et realistisk budsjett. 

De siste åra har Høyre vært med  å styrt Ringerike. Det har ikke vi på venstresida av AP:  Hvorfor er det da vi som har ansvaret for det økonomiske uføret og ikke de som har sitti med handa på roret?

Tomme valgløfter er lite verdt. Håper bare velgerne gjennomskuer de.

I ettermiddag begynte også et leserinnlegg jeg har skrevet sammen med lederen av Solidaritetslista å florere på nettsiden. Det handler om disse idiotiske politikerne som bevilget seg selv en lønnsvekst på 130 % samtidig som de hadde null niks og nada å gi til en hardt trengende Helse- og omsorgssektor.  Den saken har jeg sagt mye om, men det er så elendig politisk håndverk at det er lov å bli ordentlig provosert.

Lønnsvinnerne og manglende økonomisk forståelse.

Hvert eneste år fører jeg lønnsforhandlinger for medlemmene jeg er tillitsvalgt for.  Vi forhandler alt lokalt, og jeg føler at jeg må sloss for hver eneste lille promille med lønnsvekst.  I år klarte vi å forhandle oss til noen tiendels promille over de magiske 2,7% og vi følte oss som vinnere, godt fornøyd med eget arbeid.

På fritiden er jeg politiker. Og når politikerne synes de fortjener høyere lønn, har de det enklere enn vanlige arbeidstakere, De trenger ikke gå i tunge forhandlinger med “arbeidsgiver” som jo er innbyggerne i kommunen. Nei, de foreslår selv hvor mye de skal ha i økt lønn, og så stemmer de over de innkomne forslagene.  Ikke så overraskende var det det høyeste forslaget som vant.  Flertallet av politikerne i Ringerike synes de fortjente en lønnsvekst på hele 130 %, mens de ansatte i kommunen bare fikk en lønnsvekst på 2,7 % Er det rart det skaper politikerforakt?

Nå skal det i rettferdighetens navn opplyses om at lønn og honorarer til folkevalgte i Ringerike bare justeres hvert fjerde år, i forkant av et kommunevalg.  De vedtar ikke sin egen lønnsvekst, men lønnsveksten til de som kommer etter. Lønnsveksten til de som sitter i kommunestyret etter valget.  Noen utskiftninger er det selvsagt – og det er opp til velgerne å bestemme hvem som fortjener ny tillitt. Men mange av de samme er der nok både før og etter valget. 
Og selvsagt må man ha større lønnsvekst når den kun justeres hvert fjerde år, men er det nødvendig, og føles det riktig, at politikerne skal ha en lønnsvekst som er ti ganger så høy som det vanlige folk har hatt i denne perioden?

OK, så valgte de å ikke sette opp lønn og honorarer for fire år siden heller.  Lønna til ordføreren har stått stille i 8 år. Det var en lur avgjørelse for fire år siden. Valgkamp parolen deres var å få orden på økonomien.  Men Ringerike er fremdeles en fattig kommune. Ringerike har fremdeles dårlig råd. Vi har et etterslep på vedlikeholdsbudsjettet  fagfolk i helse og omsorg mener tjenestene driftes på grensen til det uforsvarlige, velfungerende grendeskoler legges ned for å spare småbeløp, vi selger kraftsverksaksjer for å få økonomisk handlerom – som de sier, uten at det virker som om det hjelper nevneverdig.  Og om vi ser lønns og prisutviklingen i et 8 års perspektiv så bevilger politikerne seg fremdeles en lønnsvekst som er fem ganger så høy som resten av samfunnet.

Kommentarfeltene på ordføreren FB side flommer over av folk som mener han Kjell er verdt hver krone.  Men dette er ikke et honorar for å vise hvor mye eller lite vi setter pris på han Kjell. Synes dere at Dag Henaug, Hans Petter Aasen, Helge Stiksrud, Magnus Herstad eller jeg for den saks skyld er verdt det samme?  For det kommunestyret vedtok var ikke lønna has Kjell, men lønna til den som blir ordfører etter valget.

Isolert sett er det ikke ordførerlønna alene som irriterer meg. Jeg mener den er alt for høy, og at en lønnsvekst i tråd med den generelle lønns og prisveksten i perioden hadde vært i tråd med hva jeg ville finne rettferdig. Men det som gjør denne saken så hårreisende gal er at alle honorarene til politikerne er fastsatt ut fra størrelsen på ordførerlønnen.  Dvs at de folkevalgte fra neste år får ca 1000 kroner mer pr. møte.   Er det riktig bruk av skattebetalernes penger?
Jeg har sett representanter som ivrig surfer Finn.no sine bruktbilsider gjennom hele kommunestyremøtet. Jeg har sett folk som tar middagshvilen , og “Knoll og Tott” på rekka bak meg småklager høylytt hvis det er mange som går på talerstolen i en sak. Middagen i rådhuskantina i forkant av møtet og småpratinga rundt bordene der er dagens høydepunkt. Nå vil de bare hjem til godstolen og Dagsrevyen.

I Kommentarfeltene i lokalavisen er det noen politikere som forsvarer seg med lat de fortjener denne økt møtegodtgjøringen for lesing av sakspapirer i bunker i samme størrelse som de gamle telefonkatalogene.  Ja, det er mye å sette seg inn i og til tider kan bunken med sakspapirer virke uoverkommelig. Jeg er enig med dere i det. Men  det er vel ikke økonomisk gevinst som motiverer til politisk engasjement? Honoraret er ikke tenkt som lønn for det arbeidet dere gjør eller den tiden dere bruker, men som en godtgjørelse for at dere bruker litt av deres fritid til å ivareta fellesskapets interesser..
Og hvilken garanti har velgerne for at hver enkelt politiker virkelig leser hele “telefonkatalogen”?  Da sakspapirene kom i papirform så jeg ofte mange som først spretta konvolutten med sakspapirer når de kom i kommunestyresalen. Snakk om hurtiglesing. Lese en papirbunke på størrelse med den tidligere nevnte telefonkatalogen, sette seg godt inn i saken og gjøre seg opp en mening i løpet av tja 10 minutter. Imponerende!!

Ikke er jeg sikker på om alle politikerne forstår hva de leser heller, eller forstår hvordan den økonomiske situasjonen til Ringerike virkelig er. Hadde de hatt den forståelsen så kan jeg ikke fatte og begripe at de kunne finne på å bevilge seg selv en honorarøking som er 10 ganger så høy som lønns og prisveksten i resten av samfunnet.

Vel, det er få måneder til det er valg.  Det er opp til velgerne å bestemme hvem som fortjener fornyet tillitt.

 

 

Så gikk det som det måtte gå….

I dag var det kommunestyremøte, og selvsagt gikk det som jeg frykta. Sammarbeidskammeratene og Frp  stemte for en lønnsvekst til politikerne på 130 %, eller en merkostnad på 4 millioner.? Er det i anstendighetens navn riktig å øke kostnadene med fire millioner kroner når vi krever kutt andre steder. En dobling av godtgjørelsene hører ikke noe sted hjemme, sa Einar Zwaig (Sol,).
  Det blir bare tragisk når de samme politikerne rett før hadde stemt nei til å øke budsjettrammen til Helse og sosial med 5 millioner.
Lederen av Ap forklarer det slik: “? Vi kan ikke gi mer penger til helse og omsorg i dette budsjettet. Det ville bare ført til et mindre underskudd i helse og omsorg og ville ikke hatt noen effekt.
J
eg er overbevist om at et mindre underskudd, et mindre innsparingskrav hadde hatt stor effekt i Helse og omsorg.  5 millioner på et halvt år kunne gitt10 flere årsverk. Det kunne ha styrket hverdagsrehabiliteringa, brukt de på omsorgsteknologi, opprettholdt dagtilbud, senket egenandeler….lista er lang

Nei, det er godt det snart er valg, folkens

 

 

Valgkampen vinnes ikke på blogg

En god venn av meg som driver valgkamp for Høyre i Ålesund gjorde meg oppmerksom på at valgkampen nok ikke vinnes ved å ha en blogg med mellom fem og ti lesere.  Det har han helt rett i.  
Jeg driver selvsagt valgkamp på flere arenaer, og full fart på valgkampen blir det vel først i august når valget nærmer seg o ferien går mot slutten.
Men jeg har et leserinnlegg inne hos lokalavisen som jeg håper kommer på trykk i morgendagens avis. Jeg har skrevet det sammen med vår kjære leder som gir seg i lokalpolitikken ved dette valget. Han er en politiker som er utrolig kunnskapsrik, og utrolig godt likt til å komme fra et parti ytterst på venstre side.   På mange måter er han et politisk forbilde, og det er gøy og skrive sammen med han.  Samtidig kan jeg i markedsføringen av meg som vår ordførerkandidat trenge drahjelp fra en så populær politiker som han.

Leserinnlegget handler om politikerhonorarene som Flertallskammeratene vil øke med 130 %.  Dette mens kommunen har ekstrem dårlig råd og må kutte på alle bauger og kanter. Dette mens fagfolk både innen Helse og omsorg og innen oppvekst sier at tjenestene driftes på grensen til uforsvarlige.  Da er det gal signaleffekt å gi å heve  egen godtgjøring så til de grader.

Politikergodtgjøringer er en viss prosentsats av ordfører-lønna her i kommunen. Ordføreren har ikke fått lønnsvekst på de siste 8 åra, og det er selvsagt på tide at han får lønnsvekst i tråd med alle andre i samfunnet. Ordføreren vår er på mange måter en beskjeden mann på egne vegne, og han har en beskjeden ordførerlønn. Jeg som er vant til å forhandle lønninger til medlemmer gjennom jobben har ingen problemer med å hevde at han er underbetalt i forhold til arbeidsmengde, og ansvar.  Ingen er vel uenige i at lønna trenger å justeres i tråd med lønns og prisveksten, men må de heve den så himla mye?  Ordførerkandidaten fra Høyre mener den skal heves med flere hundre-tusener . Og hans synspunkt er i tråd med innstillingen til morgendagens kommunestyremøte.

Håper leserinnlegget kommer i morgen. Det er liksom litt dumt hvis det kommer i avisa etter at beslutningen er tatt.

I tillegg ble jeg så irritert da jeg leste den samme Ordførerkandidaten fra Høyre sitt leserinnlegg i dagens lokalavis at jeg satte meg rett ned og skrev et mot innlegg. (Kjekt med fridag)  Det som irriterte meg i dag ar at han ba velgerne stemme på Høyre for da skulle de få et budsjett med 60 millioner i overskudd.  Snakk om valgkampbløff,  Høyere styrer kommunen i dag sammen med AP, Krf og Venstre. Hver høst vedtar de budsjett som går i 0 eller med et lite overskudd, og hvert år ryker budsjettet. 
Det er nemlig umulig å drifte kommunen så kostnadseffektivt som Flertallskammeratene ønsker og samtidig drifte de kommunale tjenestene på en forsvarlig måte.

Så selvsagt er det mulig å vedta et budsjett med 60 millioner i overskudd, det som er tryllekunsten er å da drifte kommunen på et forsvarlig nivå innenfor de rammer et slikt budsjett vil gi. Det er som kjent forskjell på  budsjett og regnskap, og det er til syvende og sist regnskapstallene som er fasit.

To leserinnlegg i løpet av ei uke må sies å ære bra.  I tillegg har jeg to andre saker i bunken som jeg har tenkt å skrive leserinnlegg på bare jeg får tid.

Snart siste kvelden med gjengen..

I går hadde vi forberedende møte før kommunestyremøtet på torsdag.  Det blir det nest siste kommunestyremøte før valget.  Og plutselig gikk det opp for meg at uavhengig av valgresultat, så blir det ganske store endringer i “gjengen” fra høsten av.

I dag består Solidaritetslista av SV, Rødt og uavhengige.  Ved valget til høsten stiller SV egen liste,og SOL vil bare bestå a uavhengige og Rødt. (+ en SVer..)  Så av de 6 som pleier å møtes, forsvinner de to som hører hjemme i SV:  Vi ses jo forhåpentligvis i kommunestyresalen, men det blir litt annerledes. 
I tillegg gir to av de mest markante skikkelsene i gruppa seg. En fra SV og en fra Rødt.  Det er også de to med lengst fartstid og mest erfaring, og i stor grad de to vi andre støtter oss til når det er saksgang eller noe annet vi er usikre på. 

Jeg tror nok at de fremdeles kommer til å ære tilgjengelige for råd og veiledning, og jeg tror ikke Einar Zwaig i Rødt kommer til å klare å skru av engasjementet, men det blir rart å ikke ha han å støtte seg på i salen. 

Plutselig gikk det opp for meg at som listetopp og ordførerkandidat forventes det at du skal være den som skal fronte saker og sette dagsorden.  Det kiler i magen. Skrekkblandet fryd. Det er store sko som skal fylles. 

Kjenner jeg er utrolig spent på valgresultatet.  Vil jeg komme inn? Vil vi få inn flere, eller risikerer jeg å bli sittende der helt alene fra SOL? Hvor mange vil SV i såfall få inn, og vil de samarbeide med SOL? 

Det er bare en ting å gjøre; det er å sette i gang med valgkampen. Vi har bra politikk. Det er bare å få folk til å vite hva vi sår for.  Det er en jobb som ikke gjøres av seg selv. 

DUGNAD

I helgen har jeg stått og pakket valgkampbrosjyrer i konvolutter..  Sammen med representanter fra de andre politiske partiene har vi stått og puttet en brosjyre fra hvert parti opp i 11.500 konvolutter som skal sendes ut til alle husstandene i kommunen.   De mest ivrige  holdt på 6 timer i går og en drøy time i dag.  Kjedelig og litt ensformig arbeid, og det slet på rygg og det forbaska kneet, men stemningen var god.

Nå fikk vi også tatt en titt på hverandres valgbrosjyrer, og selvsagt  ble det grunnlag for kameratslig om ikke alltid like konstruktiv kritikk. 

Hvorfor har Krf bilde av Knut Arild Hareide på forsiden av sin brosjyre? Han stiller da ikke til valg i Ringerike?

Bilde av Venstres representanter virker noe uklart. Gjenspeiler det politikken?

Arbeiderpartiet hadde den tykkeste blekka – og den kjedeligste forsida.

Noen av oss ble litt lei av å se Dag Erik Henaugs ansikt som er klint utover hele forsiden på Høyre sin brosjyre.  (og jeg ble litt lei av å se ansiktet til søsteren, selv om det bare var ett av flere ansikter på forsiden av Senterpartiet sin..)

Fremskrittspartiet har bilde av fossen, nesten uten vann – og SV har bilde av en buldrende foss med store vannmengder.(Jeg har ennå ikke bestemt meg for hvordan  jeg skal tolke det politisk.)

Og så var det logoen vår som enkelte mener ligner på piggtråd…   Men som alle må forstå er de røde og grønne verdier spleiset sammen i et tykt tau / bånd…

 

 

 

Er utvikling alltid vekst?

Det pågår en diskusjon om byutvikling i Hønefoss, og etter å ha lest en del innlegg i debatten ble jeg sittende å tenke.  Er det å videreutvikle byen alltid synonymt med vekst? Det som startet tankeprosessen var Åge Thoresens utsagn m at hvis vi ikke la til rette for vekst og utvikling, så ville vi kunne risikere at Hønefoss ble en landsby.
Min første innskytelse var, “Hadde det vært så ille?”

Jeg liker landsbyer.  Jeg liker landsbylivet. Små hyggelige butikker samlet rundt et torg, og ikke bare de store kjedene samlet i store kjøpesentra. Levende torg hvor folk møtes og hilser blidt, hele døgnet og ikke bare på formiddagen.  Et yrende kulturliv.  Cafeer, puber og  gallerier.

For å sette ting litt på spissen.
Hvis det eneste målet med utvikling er å bli størst mulig,  ville det ultimate målet være å skape Hønefoss om til en storby  Men er det en ønsket utvikling? Er det en riktig utvikling?

Jeg har stor forståelse for at flinke forretnings menn innenfor eiendomsutvikling og entreprenørskap ønsker en slik utvikling, men er du sikker på at det er den utviklingen som gagner fellesskapet best?

Også storbylivet med all sin glitter og stas har sine skyggesider.   Kanskje er det lettere å falle i et stort  og uoversiktlig samfunn enn i et samfunn hvor alle kjenner alle?    Er det en utvikling i riktig retning?

For meg vil en riktig utvikling  ikke bare å søke vekst målt i antall mennesker, eller antall bygninger.  For meg vil vekst målt i økt trivsel, økt levestandard og økt livskvalitet være en utvikling i riktig retning.

bilder lånt fra google 

 

 

Det skal lite til for å glede enkelte.

I dag fikk jeg en mail som hadde overskriften HURRA og mange utropstegn.  Den var sendt fra lederen av Solidaritetslista , og spent åpnet jeg mailen.
Teksten var som følger:
                  “Hurra ! I dag fikk jeg levert en pall med 170 kilo fine valgbrosjyrer.”  

Det er enkelte det er lettere å glede enn andre.

 

Noen politikere gjør meg bare trist

Noen politikere gjør meg bare trist. Uvitenhet har ofte den virkningen på meg.

En Frp politiker hadde et leserinnlegg i lokalavisa her om dagen som hadde den virkningen på meg. Først fikk jeg lyst til å skrie et flammende motinnlegg, og opplyse personen om at han ikke bare var helt på jordet, men på feil jorde. Men så besinnet jeg meg. Det ville fort bli en ørkesløs debatt som nå som det  nærmer seg avisens agurktid  kunne ha pågått i hele sommer. Snart ville alle de virkelig mindre intelligente og  enda mer uvitende nettrollene kaste seg inn i diskusjonen, og det ville bli tidkrevende og vanskelig å forsøke å få en faktabasert debatt, Så jeg bestemte meg først for å forbigå leserinnlegget i stillhet.

Men så er det noen som sier; “Den som tier den samtykker.” og Arnulf Øverland sitt dikt fra leseboka på gymnaset hvisker til meg; “Du skal ikke tåle så inderlig vell den urett som ikke rammer deg selv.”  Så da sitter jeg her da en sen søndag kveld og skal forsøke å ta til motmæle.

Hva temaet var?
Jo som så mange ganger før når det kommer til Nettroll og Frp-ere; fremmedfrykt..

Bakgrunnen for leserinnlegget var den humanitære flyktning katastrofen verden står ovenfor i disse dager og kommunestyrets behandling av henvendelsen om hvor vidt vi i Ringerike kunne klare å ta i mot flere flyktninger enn tidligere vedtatt. Vi i Solidaritetslista ønsket å ta i mot 100 ekstra i løpet av de neste tre årene. Flertallet 71 (Lurer litt på hvordan de kom frem til det tallet) og Frp ønsket ikke å ta i mot flere.  Ingen sjokkerende politisk uenighet der. Dette gjenspeiler bare tallene fra de sentrale forhandlingene; 100.000 , 70.000 og 0. 

Politisk uenighet og forskjellig verdigrunnlag og tenkemåte gjør meg ikke trist. Det gjør meg betenkt, og oppgitt til tider, men  det er jo meningsforskjeller som er politikk.
Det som gjør meg trist er at denne lokale Frp ern bygger hele sin argumentasjon i leserinnlegget på uvitenhet og feilinformasjon. 

Der den humanitære katastrofen handler om flyktninger som flykter fra krig og etnisk og politisk forfølging for å kunne overleve, snakker han om lykkejegere og eksplosiv befolkningsøkning. Der den humanitære katastrofen handler om å strekke ut en hjelpende hånd til medmennesker i nød, snakker han om å ødlege for oss selv ved å hjelpe andre.  Det gjør meg bare trist.

 

En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

 

 

En flyktning er per definisjon ikke et menneske som flytter fra et fattig land for å forsøke lykken i et rikt vestlig lan.  Så en eksplosiv og ukontrollert befolkningsvekst i enkelte deler av verden, er ikke en del av denne problematikken.  Og hva slags menneskesyn er det leserinnleggskribenten har hvis han mener at løsningen på verdens overbefolkning er å drepe de som er for mange?  Fordi det er det flyktningene rømmer fra. Død og forfølgelse. Ikke primært sult og fattigdom. Hvis opposisjonen i et land blir for stor, er det bedre å kvitte seg med opposisjonen enn å la demokratiet seire? Skremmende holdninger.

Ødelegger vi virkelig Ringerike ved å si ja til å hjelpe 71 medmennesker på flukt?   Er vi så sikre på at disse medmenneskene bare vil medføre utfordringer og problemer? Hva om de også hadde noe positivt å bidra med i samfunnet?
Jeg kjenner en politisk flyktning godt.  Hun kom hit til landet fra Iran med bare en ryggsekk for ca 20 år siden..  Hun kom ikke fra nød og fattigdom, jeg har intrykket av at det livet hun levde tidligere var langt mer luksuriøst enn den slitne toroms-leiligheten hun bor i i dag. Men hun er fornøyd. Har ikke behov for luksus. Men trygghet og frihet setter hun høyt.  Hun har arbeidet med mye forskjellig her i landet. Tatt de jobbene hun har fått. Har studert og fått en bachelorgrad og etter hvert også en jobb i tråd med kvalifikasjonene,
For en stund tilbake var hun sykmeldt. Dette gjorde henne virkelig opprørt. “Jeg ønsker ikke å ligge samfunnet til byrde” sa hun. “Jeg skal klare meg selv.”   Samme temperamentet ser jeg nå hun snakker om kollegaer som er litt vel sosiale i arbeidstiden. “Arbeidsgiver betaler oss for å gjøre jobben vår” sier hun. “Ikke for å stå og skravle.”  På fritiden er hun et sosialt vesen. Gjestfri og en interessant samtalepartner . Jeg tror ikke Norge har blitt noe fat tigere av å få henne hit til landet. 

Selvsagt er det å ta i mot et økt antall flyktninger en utfordring for kommunen. Vi kommer kanskje ikke ut av ROBEK så fort som mange ønsker. Det vil nok og være en utfordring og skaffe boliger, og kanskje en økt belastning på sosialbudsjettet for en periode.   Men la ikke fremmedfrykt og inngrodde fordommer ødelegge muligheten for å få til en god integrering slik at disse 71 menneskene på sikt vil bli en ressurs i kommunen.

Valgkampmatrialet begynner å bli ferdig…..

Mens de store, ordentlige partiene har store sentrale partikontor, god økonomi og et ferdig apparat rundt seg, må vi ordne alt selv. Selvsagt med god støtte fra det lokale partilaget i Rødt. 

Om en uke skal vi sammen med flesteparten av de andre partiene her på Ringerike møtes på Rådhuset og pakke valgkampbrosjyrer og stemmesedler som skal sendes ut til alle husstandene i kommunen. Tror bare det er Miljøpartiet  De Grønne og De Kristne som ikke skal være med.  Dette er to små partier som ikke har representanter i kommunestyret i dag, men jeg håper de har fått forespørselen for det.
Det er kjekt for oss partiene og ha felles distribusjon av valgkampbrosjyrer, vi sparer jo en god del på porto.  Det må jo også være kjekt for folk å få alt i en konvolutt så slipper de å risikere at konvolutten til akkurat det partiet de hadde bestemt seg for gikk rett i søpla- (Eller lettere å kaste alt i søpla hvis de ikke gidder bry seg med hvem som skal bestemme hvordan deres nærområde skal driftes. Det er et fritt valg.
Det må jo og være litt kjekt åfå alle listene og programmene samlet, så kan man sjekke ut hvem som står på de forskjellige listene og hva de forskjellige partiene står for.  Husk bare å putte riktig stemmeseddel i urna til slutt. Du vet den med Solidaritetslistas navn på slik at jeg blir ordfører og alt det der….

For oss politikere er også den pakke-dugnaden en mulighet for litt uformell start på valgkampen. Jeg husker det som en hyggelig jobb for fire år siden, Det er et godt kolegialt miljø partiene i mellom selv om det er saker vi er uenige om.

Nå har også logoen vår blitt klar.    Fin ikke sant?  Og valgkampbrosjyren er vel forhåpentligvis i trykken.  Det er bra. I det siste synes jeg det har vært mye fokus på brosjyre og logo. Mens det jeg er opptatt av er politikken. Hvordan vi kan bidra til å gjøre Ringerike til et enda bedre sted å bo – for alle..