Fedrenes synder….

En familie som har bodd her i 27 år, og fått innvilget norsk statsborgerskap for 20 år siden, har fått inndratt sitt norske statsborgerskap.  UDI mener foreldrene oppga feil informasjon da de kom til Norge.  Nå må foreldrene, barn og barnebarn ut av landet.
Gamle Gubben Grå og jeg diskuterer i all vennskapelighet under middagen.  Vi har litt ulikt syn på dette med innvandring.  

Håper moren din oppga rett informasjon når hun kom som økonomisk innvandrer på begynnelsen av 60 tallet, sier jeg til Gubben.Ellers må både du og ungene forlate landet.  Svigermor er tysk og innvandret hit for å søke lykken, på grunn av ungdommelig eventyrlyst eller utferdstrang  Jeg vet ikke helt hva som dro henne hit tidlig på60 tallet.

Gubben ser lunt på meg, og sier rolig; Det er vel mer trolig at vi finner de ulovlige immigrantene i din del av familietreet.  Er det ikke så at forfedrene dine kom som skogfinner fra Finland en gang for lenge, lenge siden?  Jeg mener å erindre at du tidvis skryter av både finsk sisu og finneblod i årene.  Tror ikke disse skogfinnene verken søkte om, eller fikk innvilget statsborgerskap den gang da…

Han har så rett.
Jeg antar at min tipp-tipp-tipp oldefar var ulovlig immigrant.

Kaaanskje kommer Ringeriksbanen……

Det var en nedtur for noen og enhver her i distriktet da den blå-blå regjeringa la frem Nasjonal Transportplan på torsdag.  For til tross for storsatsing på jernbane, og pressekonferanse på selveste Oslo S, hadde de ikke funnet plass for Ringeriksbanen før tidligst i 2021. Det er to år senere enn det alle her hadde håpet og trodd.

Ordfører 2,. han som har fiksa seg jobb som heltidspolitiker allerede nå for at alt skal være klappet og klart den dagen det første toget kommer brusende inn på stasjonen med alle de tretti tusen nye innbyggerne, prøvde å ta det som en høyre-mann.  Han smilte blekt og sa med litt for munter stemme: “En utsettelse på ett par år betyr da ikke mye?” Nei da. To, fem eller ti år fra eller til betyr lite. Vi har jo alt ventet på denne togstrekningen i rundt 100 år.

Ordføreren, han Kjell, gikk helt i kjelleren. Hans store politiske sak. En sak han virkelig har arbeidet hardt for at skal bli en realitet, og så utsetter den blå-blå regjeringen den i to år.
Du burde vært stortingsmann, du Kjell.Eller samferdselsminister. Da hadde nok Ringeriksbanen ikke blitt satt på vent på et sidespor.  For det er jo det som er årsaken, hovedgrunnen. Vi har  ikke noen i regjeringen som må hilse hjem  til Ringerike.

Kjell har satset hele sin politiske karriere og ideologi på denne banen.
Kutt i eldreomsorgen? Ja, men når Ringeriksbanen kommer, når alle de 30.000 nye innbyggerne kommer, ja da, da skal det skinne av eldreomsorgen på Ringerike og.
Nye skoler. Ja. Det må vi ha klart når Ringeriksbanen kommer susende med de 30.000 nye innbyggerne, og nytt renseanlegg, sykehjem, legevakt, og rådhus .Alt må på plass, så vi er riktig så attraktive når alle de 30.000 nye innbyggerne suser inn på perrongen.
Ike råd, sier du. Akkurat ute av Robek? Ikke noe problem. Vi tar opp lån nå, store lån som vi kan betale tilbake når alle de 30.000 mye innbyggerne kommer med sine skattekroner.

Nå er Ringeriksbanen og alle de 30.000 nye innbyggerne satt på vent på et sidespor.
Kjell fortviler, og håper på regjeringsskifte og at Martin, Lundteigen og a Anne skal ordne opp.

Vi andre tenker “Hva var det jeg sa?” Kanskje vi skulle hatt litt is i magen. Ikke tatt opp alle de lånene, lagt alle de storstillte planene, og budsjettert med de inntektene vi visste vi hadde, og ikke de vi håper å få…