En bedre utgave av seg selv…..

Vi kan vel alle føle behov for å forbedre ting ved oss selv innimellom.  Mallemey, dagens Bunnblogger har tatt tak i det, og i fjor høst startet hun på kurs for å bli NLP Practitioner.
Jeg vet ikke hva NLP Practitioner er, og må undersøke litt.
Nevro-språklig programmering ( NLP ) er en pseudovitenskapelig tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi opprettet av Richard Bandler og John Grinder i California, USA, på 1970-tallet.

Jeg må jo innrømme at jeg er litt skeptisk til ting som blir kalt pseudovitenskapelig, så min skepsis er vekket når jeg leser videre.
NLPs skapere hevder at det er en sammenheng mellom nevrologiske prosesser, språk og atferdsmønstre lært gjennom erfaring, og at disse kan endres for å oppnå spesifikke mål i livet.
En sammenheng mellom nevrologiske prosesser, språk og adferd…..Jo…jeg kan kjøpe det…. Eller idet minste at  språk og tillært adferd har en viss sammenheng. Og at man ved å endre språk og adferd kan oppnå spesifikke mål i livet.   Språk, eller tale, er makt.

NLP skaperne  hevder også at NLP kan behandle problemer som fobier , depresjon, tiks, psykosomatiske sykdommer , nærsynthet ,allergi , forkjølelse, og læringsforstyrrelser .
Vel, der stritter det virkelig i meg.
Hvordan kan språk og adferd behandle nærsynthet??? (Ja, allergi, forkjølelse og tiks også). Å lære seg språk, eller taleteknikk ser jeg kan minsk angsten for å snakke i store forsamlinger, men ande typer angst?

NLP er adoptert av noen hypnoterapeuter og også av selskaper som driver seminarer markedsført som ledertrening til bedrifter og offentlige etater.
Ja, det der med ledertreningsprogrammer er liksom det store for tiden.
Jeg ville nok bli litt engstelig for om en leder etter et lite foredrag på en ledersamling kom tilbake og ville få ned korttidssykefraværet ved adfedsterapi – og endret språk.
Eller, jeg ville vel bli mer frustrert enn engstelig. Jeg synes jeg har opplevd noe lignende mer enn en gang.

Vitenskapelige gjennomganger sier at NLP er basert på utdaterte metaforer av hvordan hjernen fungerer som ikke er i samsvar med gjeldende nevrologisk teori og inneholder mange faktafeil.
Jeg har ikke kunnskap nok til å hevde det ene eller det andre, men jeg er skeptisk..

Mallemey skriver at hun kjente på behovet for å jobbe mer med sin egen utvikling, samtidig som hun ønsket å mestre hverdagen sin med fibromyalgi bedre.

Jeg er usikker på om ønsket om å arbeide med sin egen utvikling og å mestre sine egne helsemessige utfordringer er en god grunn til å ta en utdannelse. Men på en annen side er vel heller ikke ønsket om å tjene en hel haug med gryn et mer edelt mål.

Vel, hun har nå brukt 120 studietimer – og har nå bestått eksamen Gratulerer!! Det er alltid godt når man har nådd er mål en har satt seg. Hva hun konkret skal bruke denne utdanningen på, er jeg mer usikker på.

Hun skriver at hun har lært mye. Først og fremst respekt for andres modell av verden.

Vel, det er en god egenskap å få en økt forståelse for at ikke alle har det samme verdensbilde, eller det samme bilde av hva som er riktig samfunnsutvikling. En viktig påminnelse også for meg, som har tilbragt dagen på kommunestyremøte og til tider vært litt frustrert fordi ikke alle representantene deler mine synspunkter.

Hun sier hun har lært mye om kommunikasjon, lært å oppnå bedre kommunikasjon med de hun møter, med de hun ønsker å hjelpe, med de som ønsker å hjelpe henne, med de hun har rundt seg.

Jeg tenker at det er bra. Samtidig lurer jeg på om det ville vært håp for meg i en slik setting. Håp for meg om at jeg kunne lære meg å kommunisere på en mindre direkte måte. Eller om alle tillærte teorier ville forsvinne som dugg for solen så fort jeg ble skikkelig engasjert og følte behov for å kalle en spade en spade.

Mallemey  har og lært teknikker for å skape harmoni og balanse i kroppen, endre adferd og bryte tankemønstre.

Jeg stiller meg litt sånn undrende til teknikker for å skape harmoni og ballanse i kroppen. Det høres litt sånn flower-power ut for meg.

At det går an å lære seg teknikker for å endre adferd eller bryte destruktive tankemønster har jeg mer tro på.

Sum summarum ble jeg ikke så veldig motivert til å starte på  noe kurs for å bli NLP Practitioner, men fungerer det for Mallemey så er det jo bra.

 

 

6 kommentarer

Siste innlegg