Fordi felleskap fungerer

Utrolig hva vi kan klare – sammen.   Det er det som er så flott.  Oppgaver som virker helt uoverkommelig alene, kan løses bare mange nok hjelper til, bare mange nok bidrar.  

3 kommentarer

Siste innlegg