Gratulerer med dagen…

 

Da har jeg vært og hørt dagens første apell. En flott apell holdt av Jørn Inge Frøshaug. Han er leder i Hole Arbeiderparti, så vidt jeg har klart å google. For meg var han ukjent,, selv om jeg visste at jeg hadde settbilde av han tidligere.

Appellen tok utgangspunktet i kamper arbeiderbevegelsen fremdeles må kjempe. Det er så lett å tro at 8 timers dagen og arbeidsmiljøloven er rettigheter som er kjempet frem en gang for alle. At kampen om pensjon ble avgjort på 60 tallet, og at vi nå kan lene oss tilbake.  Slik er det jo ikke.

Med utgangspunkt i støtta bak seg, bautaen over de på Ringerike som falt under 2. verdenskrig, snakket han om kreftene i samfunnet som maner til mer fremmedfrykt, mer fremmedhat. Om Reset og om kommentarfeltene.  At de kreftene også er til stede i vårt nærmiljø.

Flott appell. Fint vær. Fin korpsmusikk. Og hyggelig å hilse på kjente, Ikke minst å hilse på en tidligere kollega som gikk av med pensjon for fire år siden.  Lenge siden jeg har sett henne.!

Nå må jeg stresse videre.  Det er flere arrangementer jeg vil ha med meg.  Ha en fortsatt fin 1. Mai.

Vi blogges

 

Et hjem….

Noe av det viktigste for oss mennesker er vel å ha et hjem.  Egen bolig står høyt på lista når ungdom går til voksne og skal etablere seg.  Sofiemk, Eller Sofie Karlstad som hun jo heter troner øverst på bloggtopplista.  Hun signerte i går leiekontrakt på leilighet. Gratulerer Sofie!

Jeg vet ikke hva hun betaler for den hun leier.  Men det sto mellom to leiligheter, og den hun ikke valgte hadde en leiepris på 21.000 kroner i måneden.

21.000 kroner i måneden i husleie!!

Hvem har råd til det?  Du må da ut med 250.000 kroner i året bare i husleie.  Skatt, Mat, strøm, telefon, klær, og en hel del andre ting kommer jo i tillegg.  Barnehage, reiser, og 4 pils og en pizza kan du fort se langt etter med en slik sum bare for å bo.  Det er vanskelig å være ung i dag og skaffe seg en tilfredsstillende bolig.  Og som ung har man jo og noen drømmer og forventninger til sin første bolig.

Boligmarkedet i Norge skaper og forsterker økonomiske forskjeller i samfunnet..
For ungdom, lavtlønnede og midlertidig ansatte er det nesten umulig å komme seg inn på boligmarkedet  Leiemarkedet er i de store byene overlatt til seriøse, og useriøse boligspekulanter og noen leiepriser som er helt astronomiske.

Rødt arbeider for en boligpolitikk som stopper pris-galoppen, og sikrer billige utleieboliger.  Vi mener at bolig er et livsnødvendig gode, og bør ikke være et spekulasjonsområde.

Fra vi kjøpte vår første bolig i 1993 til 2017 har boligprisene steget tre ganger så mye som realllønna.  Det betyr at vi bruker stadig mer av lønna vår på et sted å bo.
Vi kjøpte en rekkehusleilighet i utkanten av Hønefoss til 330.000 kroner den gangen i 93.  Nå ligger prisnivået på de rekkehusene (som jo har blitt 25 år eldre på den tiden) på mellom 2.500.000 og 3.000.000 etter hvor oppusset de er.

Boligprisene er på et historisk høyt nivå. Unge må ha stadig større låneopptak for å skaffe seg bolig. Er du ikke født med en sølvskje i pompen, er det vanskelig med normale inntekter å skaffe seg de 15% i egenandel som skal til for å kjøpe bolig. Og hvis du er kommet inn på boligmarkedet, har klart å skrape sammen til egenandelen kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet fort  føre til en personlig gjeldskrise.   Etter jappetida på slutten av 1980 tallet stupte boligprisene En venn av meg hadde kjøpt en leilighet da boliglån ble kastet etter kundene.  Han hadde et lån på 660.000 kroner på den leiligheten da han av forskjellige grunner måtte selge den.  Boligprisene hadde stupt, og han fikk kun 270.000 for leiligheten. Han satt igjen med et lån på nesten 400.000,  Det bør være mulig å ha et sted å bo uten at en utsetter seg for slik risiko..
Rødt vil ha en boligpolitikk som demper prisgaloppen, og som gjør det mulig med kjøp og salg utenfor markedet.
I kampen mot fattigdom, er retten til et sted å bo helt grunnleggende.

Derfor har Rødt foreslått en ikke-kommersiell boligsektor.  I Danmark bor én million mennesker i leieboliger hvor ingen skummer fløten.
Det er to grupper i markedet: De som er inne, og de som er ute.
For dem som er ute betyr økte priser at de 15 % som kreves i egenkapital blir et stadig større beløp de ikke har.
Det er først og fremst de som eier flere boliger som nyter godt av boligprisveksten, og mange spekulerer i dette.

Rødt vil bekjempe de økende forskjellene mellom dem som har bolig og dem som står uten gjennom ulike tiltak. Ett tiltak er kommunal bygging av utleieboliger etter selvkostprinsippet, finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det. Et annet er at utbyggere som bygger slike boliger, tilbys tomter til en rimeligere pris med momsfritak.

Og med dette innlegget er Arbeiderbevegelsens kampdag 1. Mai i gang.  Gratulerer med dagen, folkens.  Jeg skal ut å markere dagen på mange vis – følg meg gjerne.  Jeg skal prøve å komme med jevnlige oppdateringer.

HA EN FIN 1. MAI

PS. Jeg er på 75. plass på lista.  Det hjalp med en sølvskje i pompen!