Bli enige om virkeligheten…

 

Kommuneøkonomien er stram og man har ikke råd til alt det i politikerne og innbyggerne gjerne skulle ha brukt penger på. 
Derfor må politikerne prioritere.  Hvordan man prioriterer, hva man ønsker å bruke penger på og hva man mener må vente er ofte det som er forskjellen på de politiske partiene.

I Ringerike har Flertallskammeratene som første prioritet å få Ringerike ut av ROBEK.
ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.                
Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha en slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse

For at vi skal komme ut av ROBEK må i betale ned gjelda vår. Jada, Kjell Børre, hvis du leser dette, jeg vet at det ikke er gjeld, men tidligere års merforbruk men jeg liker å kalle en spade en spade og kaller det gjeld. Jeg er ikke sikker på om alle leserne mine forstår forskjellen, for det er jeg ikke helt sikker på at jeg gjør heller.

Jeg har alltid lurt på hvilke store lån og hvilke monumenter over egen storhet de har tenkt å bygge når (hvis) de kommer ut av ROBEK, men det skal jeg filosofere om en annen kveld.

Det jeg hadde tenkt å filosofere litt om i kveld var situasjonen på kommunens sykehjem. 
I April var det en ansatt ved ett av sykehjemmene som hadde et leserinnlegg i lokalavisen som beskrev situasjonen ved våre sykehjem som uforsvarlig, og så var sirkuset i gang. Kommuneadministrasjonen avviser på det sterkeste at det er uforsvarlig drift., og de ansatte skriver nye leserinnlegg for å beskrive hva de mener er kritisk  Avisen skriver artikkel på artikkel, og til sist ber ordførerne partene sette seg ned og bli enige om virkeligheten. 

Smak litt på den setningen.
Bli enige om virkeligheten. Les så denne historien:

I en landsby var situasjonen slik for mange år siden at samtlige innbyggere var blinde. Lignelsen om de blindes landsby fortsetter med at seks menn fra landsbyen en dag gikk langs veien, og da møtte de en mann som red på en elefant.
 De seks hadde hørt om elefanter, men hadde aldri vært i nærheten av en, så de spurte elefantdriveren om han kunne stanse dyret og la dem få lov til å kjenne på det. Så ville de gjerne dra tilbake til landsbyen og fortelle de andre om hvordan en elefant så ut.
 Elefantdriveren syntes det var greit, og så førte han hver av de seks mennene til forskjellige deler av elefanten. Alle de blinde mennene kjente på og klappet elefanten helt til de var sikre på hvordan dyret så ut.
 Med stor entusiasme kom de tilbake til landsbyen for å rapportere om opplevelsen sin. Landsbyboerne samlet seg rundt dem for å høre om det merkelige dyret. Den første av de blinde, som hadde kjent på siden av elefanten, sa at «en elefant er som er stor, tykk vegg». 
 «Overhodet ikke,» sa den andre, som hadde kjent på elefantens støttann. «Han er ganske kort, rund og glatt, men veldig skarp. Jeg ville ikke ha sammenlignet elefanten med en vegg, men med et spyd.»
 Den tredje blinde mannen, som hadde kjent på øret, ble helt fornærmet da han fikk høre dette. «Det ligner overhodet ikke på en vegg eller et spyd,» sa han. «Den er som et gigantisk blad laget av et tykt ullteppe. Den rører på seg når du tar på den.» 
 «Nei, jeg er helt uenig,» sa den fjerde blinde, som hadde kjent på snabelen. «Jeg kan fortelle dere at en elefant er som en gigantisk slange.»
 Da ropte den femte at han var helt uenig. Han hadde kjent på et av elefantens bein og summerte det opp slik: «En elefant er tykk og rund som et tre.»
 Den sjette mannen hadde fått lov til å ri på elefantryggen, og han protesterte: «Kan ingen av dere beskrive nøyaktig en elefant? Det er da klart at han er som et kjempestort, bevegelig fjell!»
 
Helt til denne dag har mennene fortsatt å krangle, og ingen i landsbyen har den minste peiling på hva en elefant ligner på.
Så mens Ordføreren venter på at de skal krangle seg ferdig og bli enige om virkeligheten, begynte jeg og vurdere om jeg skulle ta meg en tur på et sykehjem og undersøke forholdene selv.  Kanskje tilby meg og være med på ei kveldsvakt for selv og erfare hvordan forholdene er. Learning by doing., Bygge standpunkt på egne erfaringer.
Men så kom Fagforbundet meg i forkjøpet.
Fagforbundet tilbød seg og betale av egen klubbkasse for en ekstra person på dagvakt og en på kveldsvakt en hel uke, under forutsetning a at ordfører og formannskapet kom og så hva  denne styrkningen av grunnbemanningen ville ha å si på kvaliteten.. Et flott initiativ syntes jeg, og litt imponert over ideen. 
Rådmann ar ikke like positiv til initiativet.
Han kaller det en politisk markering, og slike politiske aksjoner vil han fraråde på kommunens virksomheter. 
Så jeg regner med at mitt ønske om å ta meg en tur på et sykehjem for å følge en vakt – kunne godt møtt opp i hvitt, og gitt de en håndstrekning og erfart om sykehjemshverdagen har forandret seg mye siden jeg hadde sommerjobb der en gang i forrige århundre også ville blitt sett på som en politisk markering
Men jeg lurer fremdeles på hvordan hverdagen er ved våre sykehjem

 

 

 

Det må utskitninger til…

Da jeg var innom Kiwi butikken på ei hjem fra jobb i dag traff jeg på Magnus, en av de andre listekandidatene våre. Han er ferskere i gamet enn meg, men en mann jeg virkelig er glad for at vi har med på laget.. Fornuftig fyr som har evnen til å tenke.  Jeg håper han får plass i kommunestyre. 
“Du Brit, ” sier han litt ettertenksomt.  “Hva slags folk er det egentlig som sitter i Formannskapet?”  Han hadde vært på en samling med Politisk og administrativ ledelse i kommunen  som tillitsvalgt.  Det hadde ikke vært noen innsigelser, ingen kritiske spørsmål fra Formannskapsmedlemmene på det Rådmann la frem. Ingen innsigelser, overhode fra politikere uansett politisk tilhørighet.   Bare hodenikking og sløvende passivitet. Det er skremmende.
(Solidaritetslistas medlem i Formannskapet hadde meldt forfall)

For noen uker siden fikk jeg en mail fra en annen tillitsvalgt i kommunen.  Hun hadde vært til stede på et Formannskapsmøte i budsjettprosessen i fjor høst. Der hadde et av Formannskapsmedlemmene sagt følgende; “De sa vi ikke kunne kutte mer i Pleie og Omsorg.  Vi gjorde det, og det har gått bra, Da går det sikkert greit å kutte litt til”  Et utsagn som  selvsagt ikke har noen som helst forankring i virkeligheten.. De ansatte har lenge varslet om uverdige forhold ved flere av institusjonene. Alikevell sitter det politikere plassert i Formannskapet som tror det er mulig å kutte enda mer. Skremmende.

Flere andre som jeg har snakket med og som ikke driver med politikk til vanlig har a ulike grunner fulgt ulike møter i politiske fora. Det har vært saker de er engasjert i som har vært oppe til politisk behandling, og de har møtt opp for å høre debatten og få med seg resultatet..  Så og si samtlige jeg har snakket med er skremt over mangel på logikk eller mangel på kunnskap mange av politikerne legger til grunn for sin argumentasjon. De sier at politisk uenighet ut fra forskjellige politiske ståsted er forventet som f.eks mer liberal skjenke politikk hos Frp enn hos Krf. , men argumentasjon ut fra synsing og antakelser mer enn fakta og saksfremlegg er skremmende.

Skal vi få skuta på rett kjøl og Ringerike til å utvikle seg i riktig retning må det utskiftning til. Den oppgaven er det velgerne som gjør, så bruk stemmeretten din i September. Putt gjerne Solidaritetslistas stemmeseddel i urna,  da vet du at du får politikere av god kvalitet og med et brennende engasjement for et mer solidarisk Ringerike.   Men uansett hvilken liste du putter i urna, ta deg tid til å kumulere opp de representantene du mener har evnen til selvstendig tenkning og logisk sans. 

Ikke flinkest i klassen….

Når vi i Solidaritetslista sier at budsjettrammene innen Helse og Omsorg er alt for stramme, får vi ofte til svar at de såkalte Kostra-tallene viser at det er mange sammenlignbare kommuner som bruker enda mindre penger på for eksempel sykehjemsplasser eller hjemmetjenesten enn det vår kommune gjør.  Jeg tror dem så gjerne. Slikt kan regnes ut og føres i tabeller og diagrammer.

Hvis Solidaritetslista vinner valget skal jeg love at vi ikke kommer til å være” flinkest i klassen”. Det kommer fremdeles til å være kommuner som drifter sine sykehjem billigere, mer kostnadseffektivt enn oss.  Vi tror nemlig at det er en del ting her i livet som ikke skal måles i kroner og ører. Omsorg og trygghet for våre gamle og syke er et slikt område.

Jeg vet ikke om det finnes noen oversikt over hvilke kommuner som gir helse og omsorgstjenester av best mulig kvalitet. Antageligvis ikke. Det er blårussen som rår. Kvalitet på helse- og omsorgstjenester målt i trygghet og verdighet er faktorer som heller ikke er så lette å måle.  For hvordan måler du trygghet? Hvordan måler du verdighet?  Men hvis det finnes en slik oversikt vil jeg gjerne at Ringerike skal trone høyest på den.

Kvaliteten på et samfunn kan måles i hvordan man behandler sine svakeste.

 

Ordfører,jeg????

I dag er det 100 dager til valget. På tide å starte valgkampen.

Som listetopp er jeg jo strengt tatt også Solidaritetslistas ordførerkandidat, selv om vi kanskje ikke ser det som et realistisk mål.  Men, tenk på det folkens. Hadde det vært så ille om Solidaritetslista ble det største partiet etter valget? 

Joda, vi er røde og radikale og alt det der. Men det er ikke sånn at vi er for væpna revolusjon på Ringerike. (Selv om det innimellom er fristende og jage samarbeidskammeratene og rådmann ut av rådhuset før de får gjort mer ugagn…)

Jeg kommer til å bruke de neste 100 dagene til å fortelle om våre politiske kampsaker. Hva vi står for og hvorfor.  Og jeg har fremdeles et mål om å overbevise om at politikk er moro. Men det får komme siden.

I kveld er det lørdagskveld. Jeg sitter her med litt vin i glasset, Rødvin selvfølgelig,  og tenkte at jeg litt i spøk og litt i alvor skulle overbevise deg om at jeg er brukbar som ordfører. 

Jeg er nemlig noe, Kjell B, Dag Erik, Hans Petter, Aksel; Helge, Arnfinn, Magnus, Knut Arild og Steinar ikke er.  Jeg er kvinne Så, hvis du syns det er på tide med en kvinnelig ordfører på Ringerike, ja da må du stemme på Solidaritetslista.  Og ikke nok med at Solidaritetslista er den eneste lista på Ringerike med en kvinne på første plass, vi har kvinner på de tre første plassene.  Nanna, Anne Berit og jeg utgjør en sterk trio med bred erfaring og et bredt engasjement.  Men vi er ikke noe ren kvinneliste. På de tre neste plassene har vi tre staute karer.

Sist jeg var på talerstolen i kommunestyret. jeg er andre vara i dag så det hender jeg er innom, snakket jeg varmt om hjembygda mi. Bygda der jeg er født og oppvokst og forsøkte via følelser å få flertallet blant politikerne med meg på at den lille skolen i bygda skulle få leve noen år til.  Selvsagt nådde jeg ikke frem. Følelser er ikke bra, forsto jeg etter at de erfarne representantene en etter en hadde brukt hersketeknikker for å latterliggjøre argumentene mine. Men hvis jeg blir ordfører  ville jeg fremdeles ha mitt engasjement for de svakeste i samfunnet, for syke og gamle og for de som havner utenfor.  For meg er engasjement og følelser oftest to sider av samme sak. Hva er politikk uten engasjement og følelser? Kun maktkamp for maktens skyld? 

I dag åpnet Ring Blad sin “Velgerhjelp” på nettsiden sin, men de har ikke med Solidaritetslista som ett av sine alternativ. I stedet har de med Rødt, som jo er en viktig del av Sol, men som ikke stiller egen liste. Hvor moro hadde det ikke vært om ordføreren kom fra ei liste som ikke var med i “Velgerhjelpen” til lokalavisa? 
Skal selvsagt skrive til Ring Blad og få de til å endre fra Rødt til Sol. Men det hadde vært greit om vi da og kunne sette inn logoen vår, og den er ikke helt klar før til uka.  Vi er jo ei lita lokal liste som ikke har et stort sentralt partiapparat i ryggen. Alt fra valgkampbrosjyrer til logo lager i selv med god hjelp av snille støttespillere..  Altså et lokalt alternativ med 100% lokal forankring.

Så hvis du ønsker en kvinnelig ordfører med følelser og engasjement o med lokal forankring, opptatt av lokale saker, ja da er Solidaritetslista det eneste fornuftige alternativet.